ตามรอยประวัติศาสตร์ 5 วัง 5 แผ่นดิน

ตามรอยประวัติศาสตร์ 5 วัง 5 แผ่นดิน

ตามรอยประวัติศาสตร์ 5 วัง 5 แผ่นดิน

Room

สนับสนุนเนื้อหา

ชวนไปชม 5 กลางกรุง ที่งดงามข้ามกาลเวลามาถึง 5 แผ่นดิน อนาคตอันรุ่งโรจน์ของเรานั้นย่อมมาจากความเข้าใจอดีตอย่างถ่องแท้ ทริปนี้จึงอาจสร้างแรงบันดาลใจชั้นดีชนิดที่คุณคาดไม่ถึง และก่อนออกเดินทางอย่าลืมเช็กการแต่งกายให้เรียบร้อย สำรวม ไม่อย่างนั้นหากไม่เหมาะสมจะเข้าวังไม่ได้นะ

พระราชวังพญาไท  | สถาปัตยกรรมยุคเรอเนซองซ์
ออกแบบโดย นายมาริโอ ตามาโญ (Mario Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาลี ผู้ออกแบบพระที่นั่งเทวราชสภารมย์

คอกาแฟทั้งหลายคงเคยได้ไปลิ้มรสกาแฟหอมกรุ่นจากร้านกาแฟนรสิงห์ ณ พระราชวังพญาไทกันมาแล้วแน่นอน ใช้โอกาสนี้เยี่ยมชมพระตําหนักต่างๆที่งดงามน่าทึ่ง แรกเริ่มนั้น “พระตําหนักพญาไท” สร้างเมื่อพ.ศ.2452 ในรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ประทับขณะแปรพระราชฐานและทดลองทํานาปลูกพืชไร่ เลี้ยงไก่ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในปี 2462 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริให้สร้างพระราชมณเฑียรสถานขึ้นใหม่เพื่อเป็นที่ประทับในวังพญาไท และโปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเป็นพระราชวังพญาไท นอกจากนี้ ด้านหลังของหมู่พระที่นั่งยังเคยเป็นที่ตั้งของดุสิตธานี หรือเมืองประชาธิปไตยย่อส่วน จําลองขึ้นเพื่อทดลองการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งปัจจุบันไม่มีเหลือให้เห็นแล้ว

จากวันนั้นถึงวันนี้พระราชวังพญาไทได้แปรเปลี่ยนไปหลายสถานะ จากโฮเต็ลพญาไทในสมัยรัชกาลที่ 7 ไปจนถึงโรงพยาบาลทหารเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งปัจจุบันชมรมคนรักวังและมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทได้เข้ามาดูแลให้พระราชวังพญาไทกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ถาวรสําหรับประชาชนทั่วไปได้เข้าชมกัน

(ซ้าย) พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ มีโดมตรงกลางรับด้วย หลังคาประทุนโค้งสี่ด้าน พระที่นั่งนี้ใช้สําหรับประกอบพระราชพิธีทางศาสนา และรับรองแขกส่วนพระองค์
(ขวา) พระตําหนักเมขลารูจี พระตําหนักองค์น้อยริมคลองพญาไท เป็นเรือนไม้สักสองชั้น หลังคามุงกระเบื้องดินเผา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นองค์แรก

ที่อยู่ : ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ พระราชวังพญาไทอยู่ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ถนนราชวิถี สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วเดินต่ออีกนิดไปตามถนนราชวิถี
เวลาทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00น.-16.00น. มีวิทยากรนําชมวันละ 2 รอบ คือ เวลา 9.30 น.และ 13.00 น.
บัตรผ่านประตู : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
การถ่ายภาพ : ถ่ายภาพได้เฉพาะภายนอก
ติดต่อ : โทร.0-2354-7987, 0-2354-7732 www.phyathaipalace.org

พระที่นั่งวิมานเมฆ  |  อิทธิพลการก่อสร้างสไตล์วิกตอเรีย
ออกแบบโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

หลายคนอาจได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยือนพระที่นั่งวิมานเมฆมาแล้วเมื่อครั้งยังเยาว์ แต่เรายังอยากชวนไปทบทวนกันอีกคร้ังว่า คุณยังจําความงดงามของพระที่นั่งไม้สักทองที่ใหญ่ท่ีสุดในโลกองค์นี้ ได้แค่ไหน

พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระที่นั่งถาวรองค์แรกภายในพระราชวังดุสิต โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้รื้อพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์จากพระจุฑาธุชราชฐาน ณ เกาะสีชัง มาปลูกสร้างข้ึนใหม่บนพื้นท่ีบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมจรดคลองสามเสนในปี พ.ศ. 2444 พระที่นั่งนี้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์ จวบจนสิ้นรัชกาลที่ 6 พระที่นั่งก็ถูกปิดร้างและทรุดโทรมลงตามกาลเวลา จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ.2525 ซึ่งเป็นปีฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงขอพระบรมราชานุญาตซ่อมแซมพระท่ีนั่งวิมานเมฆเพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดให้คนรุ่นหลังได้เข้าชมเพื่อเรียนรู้มรดกของชาติสืบไป

(ซ้าย) บานหน้าต่างไม้สักลายลูกฟักทั้งแบบบานทึบและกรุกระจกจํานวนมากรอบองค์พระที่นั่งช่วยเปิดรับลมและแสงได้ดี เชิงชายและช่องลมฉลุลวดลาย “ขนมปังขิง” อย่างประณีตงดงามตามแบบบ้านสไตล์วิกตอเรีย
(ขวา) บรรยากาศร่มรื่นภายในโรงเรือนต้นไม้ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งวิมานเมฆ


ที่อยู่ : ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ
เวลาทำการ : วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.30 น.-15.30 น.
บัตรผ่านประตู : คนไทย 75 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท เด็ก นักเรียน นักศึกษา 20 บาท
การถ่ายภาพ : ห้ามถ่ายภาพภายในพระที่นั่ง ส่วนภายนอกห้ามใช้ขาตั้งกล้อง
ติดต่อ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ โทร.0-2281-5454

 
วังสวนผักกาด | เรือนไทยโบราณเยี่ยมชมวังแบบฝรั่งมาหลายแห่ง ลองมาดื่มด่ำกับความงามของเรือนไทยโบราณกลางกรุงบนถนนศรีอยุธยากันบ้าง ผืนดินแห่งนี้ ครั้งหนึ่งเคยเป็นสวนผักกาดของคนจีน จวบจน พ.ศ.2495 ช่วง ปลายสงครามมหาเอเชียบูรพา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต (พระโอรสในทูลกระหม่อมบริพัตรฯ เจ้าของวังบางขุนพรหม) โปรดให้รื้อเรือนไทยอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีของบิดาท่านย่าทวดจากอัมพวามาปลูกเป็นที่ประทับ พระองค์ทรงเริ่มสะสมและตกแต่งเรือนไทยด้วยวัตถุโบราณ บางชิ้นเป็นมรดกตกทอดจากพระบิดา บางชิ้นก็ซื้อหามาเพิ่มเติมจากต่างประเทศ หลังจากสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.2502 พระชายา หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ได้มอบวังสวนผักกาด ให้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ส่งเสริมด้านการศึกษาและการอนุรักษ์ด้านศิลปวัฒนธรรม และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดต้ังแต่นั้นมา

ผนังภายในหอเขียนมีภาพลงรักปิดทอง เรื่องราวพุทธประวัติ รามเกียรติ์ และเหตุการณ์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ส่วนช่องหน้าต่างมีลักษณะเป็นศิลปะแบบ Saracenic ของชนชาติอาหรับ

ที่อยู่ : ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าBTS ลงที่สถานีพญาไท ทางออก4 แล้วเดินต่ออีกนิดไปตามถนนศรีอยุธยา
เวลาทำการ : ทุกวัน 9.00 น.- 16.00 น.
บัตรผ่านประตู : นักเรียน นักศึกษา 20 บาท คนไทย 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
การถ่ายภาพ : ถ่ายภาพได้เฉพาะภายนอก
ติดต่อ : โทร.0-2245-4934 www.suanpakkad.com

วังวรดิศ  | สถาปัตยกรรมตะวันตกผสมผสานกลิ่นอายเยอรมัน
ออกแบบโดย คาร์ล ซีกฟรีด เดอริง (Karl Siegfried Döhring) สถาปนิกชาวเยอรมัน ผู้ออกแบบวังบางขุนพรหมและพระรามราชนิเวศน์ (พระราชวังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี

ท่ามกลางความจอแจคับคั่งของการจราจรบนถนนหลานหลวง วังวรดิศตั้งตระหง่านอย่างสง่างามท่ามกลางความร่มรื่นของพรรณไม้มากว่าหนึ่งศตวรรษ วังนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดี” ต้นราชสกุล “ดิศกุล” สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2454 บนที่ดินของเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระมารดาของพระองค์ เพื่อทดแทนวังเก่าบนถนนเจริญกรุงที่คับแคบ วังนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนมาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพประทับที่วังนี้จวบจนสิ้นพระชนม์เมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2486 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

ต่อมา วังวรดิศได้รับการอนุรักษ์โดยพลตรี หม่อมราชวงศ์ สังขดิศ ดิศกุล พระนัดดา เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลที่จัดแสดงให้เห็นการดําเนินชีวิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เมื่อสมัยที่พระองค์ยังมีพระชนมชีพอยู่ โดยได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นจากสสมาคมสถาปนิกสยามฯ เมื่อ พ.ศ. 2527

(ซ้าย) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ มักโปรดการประทับกับพื้นแบบไทยที่ชานเรือนด้านหลังเพื่อเสวยกระยาหารกับพระโอรสและพระธิดา ของตกแต่งสไตล์จีนรอบ ๆ สื่อให้เราเห็นถึงสายสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนที่แน่นแฟ้น
(ขวา) “ห้องทรงพระอักษร” สว่างด้วยแสงธรรมชาติ พื้นไม้สีเข้มและเฟอร์นิเจอร์ สไตล์คลาสสิก ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านโบราณในยุโรป

ที่อยู่ : ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
เวลาทำการ : วันและเวลาราชการ ส่วนหอสมุดฯ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 น.- 16.30 น.
บัตรผ่านประตู : ไม่คิดค่าเข้าชม แต่เนื่องจากเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล จึงต้องเข้าชมเป็นหมู่คณะ พร้อมทําหนังสือแจ้งล่วงหน้า
การถ่ายภาพ : ถ่ายภาพได้เฉพาะภายนอก
ติดต่อ : โทร. 08-1689-3994

วังบางขุนพรหม  | อิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบบาโรกและโรโกโก
ตําหนักใหญ่ ออกแบบโดยนายมาริโอ ตามาโญ (Mario Tamagno) สถาปนิกชาวอิตาลี
ตําหนักสมเด็จซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ออกแบบโดยคาร์ล ซีกฟรีด เดอริง (Karl Siegfried Döhring) สถาปนิกชาวเยอรมัน

จากสะพานพระรามแปด หากมองมายังฝั่งพระนคร เราจะพบกับ “วังบางขุนพรหม” โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา เมื่อหนึ่งร้อยกว่าปีก่อน วังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ต้นราชสกุล “บริพัตร”  พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

นับตั้งแต่สร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2449 ความโอ่โถงสง่างามของวังบางขุนพรหมทําให้สถานที่แห่งนี้ถูกใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และเป็นสถานที่จัดงานสังสรรค์ของพระบรมวงศานุวงศ์อยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ให้ครูชาวต่างประเทศใช้จัดสอนวิชาต่างๆ ให้พระธิดาและเจ้านายฝ่ายในของวังอื่นๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จนมีชื่อเรียกกันในสมัยนั้นว่า “บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้” ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทูลกระหม่อมบริพัตรได้ย้ายออกจากวังบางขุนพรหม เสด็จไปประทับอยู่ที่ตําหนักประเสบัน เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย อย่างกะทันหัน และประทับอยู่ที่นั่นจนสิ้นพระชนม์ ปัจจุบันจาก “บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้” ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ
เวลาทำการ : เปิดให้เข้าชมสําหรับบุคคลท่ัวไปเฉพาะวันจันทร์-อังคาร 9.00 น.-16.00 น.
บัตรผ่านประตู : ไม่คิดค่าเข้าชม หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทําหนังสือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนเข้าชม
การถ่ายภาพ : ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ ท้ังภายนอกและภายในวัง
ติดต่อ : โทร.0-2283-5286, 0-2283-6723

ข้อมูลจาก http://www.baanlaesuan.com
 

ครบทุกสีรึยัง ? ส่องอพาร์เมนท์ดีไซเนอร์สาว ตกแต่งสไตล์ฟรุ้งฟริ้ง หวานขั้นสุด image

ครบทุกสีรึยัง ? ส่องอพาร์เมนท์ดีไซเนอร์สาว ตกแต่งสไตล์ฟรุ้งฟริ้ง หวานขั้นสุด

เปิดบ้านคู่รักอารมณ์ดี "หนูแหม่ม สุริวิภา-บ๊อบบี้" บ้านน่าอยู่เพราะ Mix & Match image

เปิดบ้านคู่รักอารมณ์ดี "หนูแหม่ม สุริวิภา-บ๊อบบี้" บ้านน่าอยู่เพราะ Mix & Match

"บ้านเคน ภูภูมิ" พระเอกสุดฮอต บ้านที่สร้างจากความสามารถ image

"บ้านเคน ภูภูมิ" พระเอกสุดฮอต บ้านที่สร้างจากความสามารถ

พฤกษาเปิดตัว “The Tree จรัญฯ 30” ทับทิมสยามเม็ดงามแห่งจรัญสนิทวงศ์ คอนโดพรีเมียม เจิดจรัสทุกมุมมอง

พฤกษาเปิดตัว “The Tree จรัญฯ 30” ทับทิมสยามเม็ดงามแห่งจรัญสนิทวงศ์ คอนโดพรีเมียม เจิดจรัสทุกมุมมอง

เปิดคอนโด "นิโคล เทริโอ" คอนโดหรูกลางกรุงย่านทองหล่อ image

เปิดคอนโด "นิโคล เทริโอ" คอนโดหรูกลางกรุงย่านทองหล่อ

“พฤกษา พลัส เฮ้าส์” สร้างบ้านตามเทรนด์แห่งอนาคต ประหยัดพลังงาน – ปลอดภัย – ทันสมัย – ใส่ใจผู้สูงอายุ

“พฤกษา พลัส เฮ้าส์” สร้างบ้านตามเทรนด์แห่งอนาคต ประหยัดพลังงาน – ปลอดภัย – ทันสมัย – ใส่ใจผู้สูงอายุ

22–28 มิ.ย.นี้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ชวนคว้าคอนโดหรูทำเลดีในงาน “GRAB YOUR FUTURE”

22–28 มิ.ย.นี้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ชวนคว้าคอนโดหรูทำเลดีในงาน “GRAB YOUR FUTURE”

"บ้านและออฟฟิศเปิ้ล หัทยา" ความสำเร็จและอบอุ่นของครอบครัววงศ์กระจ่าง image

"บ้านและออฟฟิศเปิ้ล หัทยา" ความสำเร็จและอบอุ่นของครอบครัววงศ์กระจ่าง

เปิดบ้าน "ดุ๊ก ภาณุเดช" ที่ใช้เป็นทั้งสตูดิโอและบ้านพักจริง image

เปิดบ้าน "ดุ๊ก ภาณุเดช" ที่ใช้เป็นทั้งสตูดิโอและบ้านพักจริง

ส่องบ้านสุดสวยของ Diva ตัวแม่ “แอม” เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

ส่องบ้านสุดสวยของ Diva ตัวแม่ “แอม” เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

เปิด Penthouse ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต เป็นทั้งบ้านและสถานที่ภาวนา image

เปิด Penthouse ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต เป็นทั้งบ้านและสถานที่ภาวนา

เปิดบ้าน “เบน ชลาทิศ” เรือนหอที่อบอวลไปด้วยความรัก และความอบอุ่น image

เปิดบ้าน “เบน ชลาทิศ” เรือนหอที่อบอวลไปด้วยความรัก และความอบอุ่น

พฤกษาวิลล์ รัษฎา-เกาะแก้ว ทาวน์โฮม  วิวทะเล ใจกลางเมืองภูเก็ต เริ่ม 2.69 ล้านบาท

พฤกษาวิลล์ รัษฎา-เกาะแก้ว ทาวน์โฮม วิวทะเล ใจกลางเมืองภูเก็ต เริ่ม 2.69 ล้านบาท

เปิดบ้าน“ผู้พันเบิร์ด” บ้านแสนอบอุ่น เน้นตกแต่งเรียบง่าย...ยกศรีภรรยาเป็นใหญ่ image

เปิดบ้าน“ผู้พันเบิร์ด” บ้านแสนอบอุ่น เน้นตกแต่งเรียบง่าย...ยกศรีภรรยาเป็นใหญ่

ไอเดียรีโนเวทอพาร์ทเมนท์เป็นห้องพักสุดหรู image

ไอเดียรีโนเวทอพาร์ทเมนท์เป็นห้องพักสุดหรู

รีวิวบ้านกระท่อมปูนหลังน้อย แสนสุขใจรวม ๆ ประมาณ 160,000 บาท พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย image

รีวิวบ้านกระท่อมปูนหลังน้อย แสนสุขใจรวม ๆ ประมาณ 160,000 บาท พร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย

เปิดคอนโด 11 ล้านของ “บุ๋ม ตรีรัก” สาวแซบ เซ็กซี่ ห้องเป๊ะมาก vdo

เปิดคอนโด 11 ล้านของ “บุ๋ม ตรีรัก” สาวแซบ เซ็กซี่ ห้องเป๊ะมาก

รีวิวแต่งคอนโด ห้องสตูรูหนู แบบฉบับคนมีความต้องการสูง ใช้พื้นที่ให้คุ้มทุกตารางเซ็นติเมตร image

รีวิวแต่งคอนโด ห้องสตูรูหนู แบบฉบับคนมีความต้องการสูง ใช้พื้นที่ให้คุ้มทุกตารางเซ็นติเมตร

คฤหาสน์สีม่วง "ยิ่งยง ยอดบัวงาม" อลังการ 12 ห้องน้ำ แต่งบ้านตามฮวงจุ้ย image

คฤหาสน์สีม่วง "ยิ่งยง ยอดบัวงาม" อลังการ 12 ห้องน้ำ แต่งบ้านตามฮวงจุ้ย

เปิดบ้านหมอเจี๊ยบ ลลนา เห็นแล้วนึกว่าคลังโมเดล image

เปิดบ้านหมอเจี๊ยบ ลลนา เห็นแล้วนึกว่าคลังโมเดล

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์