MINIMALIST DNA by NEUSTILE

MINIMALIST DNA by NEUSTILE

MINIMALIST DNA by NEUSTILE

SCG ตราช้าง

สนับสนุนเนื้อหา

ถ้าจะว่ากันด้วยงานศิลปะหรืองานสถาปัตยกรรมที่ว่าด้วย “ความน้อยŽ” อันเกิดจากการ “ลด-ตัดทอน”Ž ได้ถูกพัฒนาคิดค้นมาอย่างยาวนานแล้ว และอาจกล่าวได้ว่าเป็น DNA อย่างหนึ่งของศิลปะสมัยใหม่ก็ว่าได้ คือพัฒนาการขั้นสุดยอดขั้นหนึ่งของเส้นทางศิลปะนามธรรม ด้วยสาเหตุที่ว่าศิลปะในกลุ่ม Minimalist นั้น ถูกลดทอนปัจจัยต่างๆ ทางรูปทรงศิลปะลง จนเหลือรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหลือเพียงเส้นสายที่เป็นสาระสำคัญ หรือเรียกได้ว่าทำให้เหลือ “น้อยที่สุด”Ž เท่าที่จะน้อยลงได้ และคำว่า “น้อยที่สุดŽ” นี้เองที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายกันทั่วไปในวงการศิลปะและการออกแบบต่อมาอีกด้วย

ทำให้ดูเหมือนว่าผลงานออกแบบแนว Minimal ไม่น่าจะสร้างรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน และนักออกแบบได้เลย ความเป็นจริงในความเรียบง่ายเหมือนกับว่าจะไม่มีรูปแบบเฉพาะ แต่ศิลปินและนักออกแบบในกลุ่มนี้ต่างมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน และสร้างความน่าสนใจได้อย่างเหลือเชื่อจากเส้นสายเพียงไม่กี่เส้น จนเกิดเป็นประโยคสุดฮิตอย่าง "Less is More" (น้อยแต่มาก) ที่มักถูกหยิบยกควบคู่กับสไตล์ Minimal เสมอมา ซึ่งสไตล์นี้ไม่ได้ใช้กับการออกแบบและตกแต่งบ้านเท่านั้น แต่ยังใช้กับหลายๆ วงการ ทั้งการออกแบบกราฟิก และอื่นๆ อีกมากมาย สไตล์ Minimal จึงได้รับความนิยม
เนื่องจากเป็นสไตล์ที่มีความลงตัว สวยงาม และที่สำคัญคือเน้นเข้าไปที่แก่น หรือโครงสร้างสำคัญของงานออกแบบจริงๆ เท่านั้น

เช่นในวงการแฟชั่น ที่ได้หยิบยกแนวคิด Minimal มาใช้ในการออกแบบได้อย่างน่าสนใจผลงานการออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่เสริมเสน่ห์ให้ผู้สวมใส่ กลับเป็นเรื่องราวของเส้นสายและโครงสร้างที่ดูเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึกดึงดูดใจได้อย่างน่าทึ่ง มุ่งเน้นไลน์เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายออกแนวเรียบหรู ชุดทำงาน เสื้อผ้าวันหยุด จนถึงชุดกลางคืน ที่มุ่งเน้นความสง่างามแบบเท่ๆ เป็นความงามที่เกิดจากการลดทอนอย่างมีเอกลักษณ์ โดยคงไว้ซึ่งเส้นสายที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลัง

ในด้านอาหารการกิน คนหัวใจ Minimal มักให้ความสนใจโดยเน้นไปที่การปรุงแต่งน้อยเพื่อเน้นรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบ หรือการจัดจานที่สวยงาม มีเรื่องราวที่ชูให้อาหารดูโดดเด่นยิ่งขึ้น หรืออย่างเรื่องกาแฟ ที่เป็นกระแสในสังคมวันนี้ คนหัวใจ Minimal ได้ใส่ใจในการดื่มกาแฟโลกใหม่อย่างกาแฟดริฟท์ ที่เน้นในเมล็ดกาแฟรวมทั้งการบดคั่ว ที่ส่งผลให้การชงสามารถดึงเอารสชาติของกาแฟออกมามากที่สุด

ส่วนของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจึงมักถูกคัดสรรอย่างดี ด้วยดีไซน์ให้มีเส้นสายเรียบเฉียบ เพื่อสะท้อนตัวตนที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ ดังนั้นไลฟ์สไตล์ของคนหัวใจ Minimal จึงใส่ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ชีวิตกระทั่งรถยนต์ที่ขับขี่ก็เลือกงานดีไซน์ที่มีการตัดทอนของเส้นสายในการออกแบบ แต่ให้ความรู้สึกที่มากด้วยพลัง

หรืออย่างวงการสถาปัตยกรรมเอง ที่มีการดึงเอาแนวคิดนี้มาพัฒนา เช่น Mies van der Rohe สถาปนิกชั้นครูที่ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บุกเบิกแห่งวงการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นถึงความโปร่งและความเรียบง่าย อาคารงานออกแบบของเขามักจะใช้วัสดุสมัยใหม่อย่างเช่น เหล็ก แผ่นกระจก เพื่อแสดงขอบเขตสถาปัตยกรรมภายใน และยึดถือการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ใช้โครงสร้างน้อยชิ้น และจัดระเบียบโครงสร้างอย่างสมดุลจนเหลือเพียงเส้นสายสำคัญในทุกรายละเอียดทางความคิด

ด้วยแนวคิดการดึงเอาองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก และสร้างผลงานที่เหลือเพียงเส้นสายที่จำเป็น ทำให้ผลงานของ Minimalist นอกจากจะน้อย เรียบง่าย แล้วยังต้อง เนี้ยบŽ หมดจดมากๆ อีกด้วย ความสวยงามและเสน่ห์ของงานแนวนี้ ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่วัสดุที่นำมาสร้างงาน ซึ่งโดยมากมักจะแสดงให้ธรรมชาติของวัสดุชิ้นนั้นๆ ได้แสดงตัวของมันอย่างเต็มที่ เช่น ความมันวาวในแบบสแตนเลส เนื้อหยาบดิบของก้อนอิฐ หรือพื้นผิวและสีที่กระด้างของแผ่นโลหะ ด้วยแนวคิดที่จะทำผลงานให้เรียบง่ายที่สุด ปล่อยให้ตัววัสดุแสดงตัวตนของมันมากที่สุด เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลงานแนวนี้ ให้อารมณ์เรียบเท่ มีความน่าสนใจเฉพาะตัว วัสดุจึงมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อสไตล์ Minimal นี้เอง

วัสดุหรือของที่นำมาใช้ในการตกแต่งบ้าน จึงส่งผลมากต่องานออกแบบในสไตล์ Minimal เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง ตลอดจนหลังคา เพราะล้วนเป็นองค์ประกอบเส้นสายหลักของการออกแบบบ้านที่สำคัญ อย่างเช่น การใช้คานปูหนาพิเศษ ที่ช่วยให้พื้นที่โล่งของบ้านยาวต่อเนื่องพิเศษกว่าบ้านธรรมดาทั่วไป หรืออย่างกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น Neustile กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบ เส้นสายคมกริบ ช่วยทำให้รูปลักษณ์บ้านดูทันสมัยตามแบบฉบับ Less is More ที่เน้นความงามที่เกิดจากความเรียบง่าย ด้วยรูปแบบเฉพาะของกระเบื้องหลังคาที่ผสานให้ผืนหลังคาดูเรียบบางขึ้น ทำให้บ้านสวยเฉียบในสไตล์ Modern Minimal ได้อย่างชัดเจน และโดดเด่นเป็นพิเศษ

เพราะทุกรายละเอียดเส้นสาย เป็นที่มาของงานแบบ Minimal ที่แทรกซึมในทุกอณูแนวคิดและเนื้อในของงานออกแบบ วัสดุและเส้นสายจึงมีอิทธิพลสำคัญ ที่สร้างความรู้สึกทันสมัย เท่ ขรึม และแตกต่าง นักออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์ ความน้อยŽ อาจต้อง คิดเยอะŽ กว่าเดิมก็เป็นได้ หลังคา ตราช้าง รุ่น Neustile ขั้นสุด...ของดีไซน์ เท่ เรียบ คมทุกรายละเอียด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ trachang.co.th/neustile

[Advertorial]

ทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการท่อน้ำอุดตัน

ทางเลือกที่ดีที่สุดในการจัดการท่อน้ำอุดตัน

5 ข้อผิดพลาดในการจัดตู้เสื้อผ้าขนาดเล็ก

5 ข้อผิดพลาดในการจัดตู้เสื้อผ้าขนาดเล็ก

5 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อย้ายเข้าอพาร์ทเมนท์ครั้งแรก

5 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อย้ายเข้าอพาร์ทเมนท์ครั้งแรก

6 วิธีรักษาพื้นไม้เนื้อแข็ง ทำอย่างไรให้คงทน

6 วิธีรักษาพื้นไม้เนื้อแข็ง ทำอย่างไรให้คงทน

10 คำแนะนำหนีไฟอาคารสูง ทำอย่างไรถึงรอด

10 คำแนะนำหนีไฟอาคารสูง ทำอย่างไรถึงรอด

13 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าเป็นตัวล่อแมลงเข้าบ้าน

13 สิ่งที่คุณอาจไม่รู้ว่าเป็นตัวล่อแมลงเข้าบ้าน

DIY ที่ดักเส้นผมในท่อน้ำทิ้งจากขวดน้ำและเชือก ไม่ต้องเสียเงินซื้อ!!

DIY ที่ดักเส้นผมในท่อน้ำทิ้งจากขวดน้ำและเชือก ไม่ต้องเสียเงินซื้อ!!

10 ไอเดียการใช้ตะแกรงเหล็กในการจัดเก็บสิ่งของ สวยเก๋ไม่เหมือนใคร!! image

10 ไอเดียการใช้ตะแกรงเหล็กในการจัดเก็บสิ่งของ สวยเก๋ไม่เหมือนใคร!!

12 ไอเดียจัดเก็บของด้วย Pegboard ให้เป็นงานแต่งบ้านสวยไปในตัว image

12 ไอเดียจัดเก็บของด้วย Pegboard ให้เป็นงานแต่งบ้านสวยไปในตัว

เพดานคอนโดน้ำรั่วเกิดจากอะไร และใครต้องรับผิดชอบ ?

เพดานคอนโดน้ำรั่วเกิดจากอะไร และใครต้องรับผิดชอบ ?

จัดตู้เย็นอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

จัดตู้เย็นอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

วางตู้ปลาอย่างไรเพิ่มพลังบวกให้ “บ้าน”

วางตู้ปลาอย่างไรเพิ่มพลังบวกให้ “บ้าน”

สีน้ำ สีน้ำมัน เลือกสีแบบไหนให้เหมาะกับบ้านของเรา

สีน้ำ สีน้ำมัน เลือกสีแบบไหนให้เหมาะกับบ้านของเรา

12 สีที่ใช้ตกแต่งภายในได้อย่างดีเยี่ยม

12 สีที่ใช้ตกแต่งภายในได้อย่างดีเยี่ยม

5 วิธีใช้หลักฮวงจุ้ยสร้างหรือซื้อบ้าน

5 วิธีใช้หลักฮวงจุ้ยสร้างหรือซื้อบ้าน

ของเก่า 6 ชิ้นควรกำจัดออกก่อนกลายเป็นภาระลูกหลาน

ของเก่า 6 ชิ้นควรกำจัดออกก่อนกลายเป็นภาระลูกหลาน

แต่งบ้านโดยใช้รูปผีเสื้อ แต่งอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

แต่งบ้านโดยใช้รูปผีเสื้อ แต่งอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

6 ผลไม้ เลือกตกแต่งบ้านอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

6 ผลไม้ เลือกตกแต่งบ้านอย่างไรให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

รีดผ้าเท่าไรก็ไม่เรียบ เพราะเผลอทำ 9 พฤติกรรมไม่แนะนำ

รีดผ้าเท่าไรก็ไม่เรียบ เพราะเผลอทำ 9 พฤติกรรมไม่แนะนำ

4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการทำความสะอาดยาแนว

4 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการทำความสะอาดยาแนว

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์