MINIMALIST DNA by NEUSTILE

MINIMALIST DNA by NEUSTILE

MINIMALIST DNA by NEUSTILE

SCG ตราช้าง

สนับสนุนเนื้อหา

ถ้าจะว่ากันด้วยงานศิลปะหรืองานสถาปัตยกรรมที่ว่าด้วย “ความน้อยŽ” อันเกิดจากการ “ลด-ตัดทอน”Ž ได้ถูกพัฒนาคิดค้นมาอย่างยาวนานแล้ว และอาจกล่าวได้ว่าเป็น DNA อย่างหนึ่งของศิลปะสมัยใหม่ก็ว่าได้ คือพัฒนาการขั้นสุดยอดขั้นหนึ่งของเส้นทางศิลปะนามธรรม ด้วยสาเหตุที่ว่าศิลปะในกลุ่ม Minimalist นั้น ถูกลดทอนปัจจัยต่างๆ ทางรูปทรงศิลปะลง จนเหลือรูปทรงเรขาคณิตที่เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เหลือเพียงเส้นสายที่เป็นสาระสำคัญ หรือเรียกได้ว่าทำให้เหลือ “น้อยที่สุด”Ž เท่าที่จะน้อยลงได้ และคำว่า “น้อยที่สุดŽ” นี้เองที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายกันทั่วไปในวงการศิลปะและการออกแบบต่อมาอีกด้วย

ทำให้ดูเหมือนว่าผลงานออกแบบแนว Minimal ไม่น่าจะสร้างรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปิน และนักออกแบบได้เลย ความเป็นจริงในความเรียบง่ายเหมือนกับว่าจะไม่มีรูปแบบเฉพาะ แต่ศิลปินและนักออกแบบในกลุ่มนี้ต่างมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน และสร้างความน่าสนใจได้อย่างเหลือเชื่อจากเส้นสายเพียงไม่กี่เส้น จนเกิดเป็นประโยคสุดฮิตอย่าง "Less is More" (น้อยแต่มาก) ที่มักถูกหยิบยกควบคู่กับสไตล์ Minimal เสมอมา ซึ่งสไตล์นี้ไม่ได้ใช้กับการออกแบบและตกแต่งบ้านเท่านั้น แต่ยังใช้กับหลายๆ วงการ ทั้งการออกแบบกราฟิก และอื่นๆ อีกมากมาย สไตล์ Minimal จึงได้รับความนิยม
เนื่องจากเป็นสไตล์ที่มีความลงตัว สวยงาม และที่สำคัญคือเน้นเข้าไปที่แก่น หรือโครงสร้างสำคัญของงานออกแบบจริงๆ เท่านั้น

เช่นในวงการแฟชั่น ที่ได้หยิบยกแนวคิด Minimal มาใช้ในการออกแบบได้อย่างน่าสนใจผลงานการออกแบบแฟชั่น ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายที่เสริมเสน่ห์ให้ผู้สวมใส่ กลับเป็นเรื่องราวของเส้นสายและโครงสร้างที่ดูเรียบง่าย แต่ให้ความรู้สึกดึงดูดใจได้อย่างน่าทึ่ง มุ่งเน้นไลน์เสื้อผ้าที่สวมใส่สบายออกแนวเรียบหรู ชุดทำงาน เสื้อผ้าวันหยุด จนถึงชุดกลางคืน ที่มุ่งเน้นความสง่างามแบบเท่ๆ เป็นความงามที่เกิดจากการลดทอนอย่างมีเอกลักษณ์ โดยคงไว้ซึ่งเส้นสายที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลัง

ในด้านอาหารการกิน คนหัวใจ Minimal มักให้ความสนใจโดยเน้นไปที่การปรุงแต่งน้อยเพื่อเน้นรสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบ หรือการจัดจานที่สวยงาม มีเรื่องราวที่ชูให้อาหารดูโดดเด่นยิ่งขึ้น หรืออย่างเรื่องกาแฟ ที่เป็นกระแสในสังคมวันนี้ คนหัวใจ Minimal ได้ใส่ใจในการดื่มกาแฟโลกใหม่อย่างกาแฟดริฟท์ ที่เน้นในเมล็ดกาแฟรวมทั้งการบดคั่ว ที่ส่งผลให้การชงสามารถดึงเอารสชาติของกาแฟออกมามากที่สุด

ส่วนของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันจึงมักถูกคัดสรรอย่างดี ด้วยดีไซน์ให้มีเส้นสายเรียบเฉียบ เพื่อสะท้อนตัวตนที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ ดังนั้นไลฟ์สไตล์ของคนหัวใจ Minimal จึงใส่ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้ชีวิตกระทั่งรถยนต์ที่ขับขี่ก็เลือกงานดีไซน์ที่มีการตัดทอนของเส้นสายในการออกแบบ แต่ให้ความรู้สึกที่มากด้วยพลัง

หรืออย่างวงการสถาปัตยกรรมเอง ที่มีการดึงเอาแนวคิดนี้มาพัฒนา เช่น Mies van der Rohe สถาปนิกชั้นครูที่ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บุกเบิกแห่งวงการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นถึงความโปร่งและความเรียบง่าย อาคารงานออกแบบของเขามักจะใช้วัสดุสมัยใหม่อย่างเช่น เหล็ก แผ่นกระจก เพื่อแสดงขอบเขตสถาปัตยกรรมภายใน และยึดถือการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่ใช้โครงสร้างน้อยชิ้น และจัดระเบียบโครงสร้างอย่างสมดุลจนเหลือเพียงเส้นสายสำคัญในทุกรายละเอียดทางความคิด

ด้วยแนวคิดการดึงเอาองค์ประกอบที่ไม่จำเป็นออก และสร้างผลงานที่เหลือเพียงเส้นสายที่จำเป็น ทำให้ผลงานของ Minimalist นอกจากจะน้อย เรียบง่าย แล้วยังต้อง เนี้ยบŽ หมดจดมากๆ อีกด้วย ความสวยงามและเสน่ห์ของงานแนวนี้ ส่วนหนึ่งจะอยู่ที่วัสดุที่นำมาสร้างงาน ซึ่งโดยมากมักจะแสดงให้ธรรมชาติของวัสดุชิ้นนั้นๆ ได้แสดงตัวของมันอย่างเต็มที่ เช่น ความมันวาวในแบบสแตนเลส เนื้อหยาบดิบของก้อนอิฐ หรือพื้นผิวและสีที่กระด้างของแผ่นโลหะ ด้วยแนวคิดที่จะทำผลงานให้เรียบง่ายที่สุด ปล่อยให้ตัววัสดุแสดงตัวตนของมันมากที่สุด เป็นปัจจัยที่ทำให้ผลงานแนวนี้ ให้อารมณ์เรียบเท่ มีความน่าสนใจเฉพาะตัว วัสดุจึงมีผลเป็นอย่างยิ่งต่อสไตล์ Minimal นี้เอง

วัสดุหรือของที่นำมาใช้ในการตกแต่งบ้าน จึงส่งผลมากต่องานออกแบบในสไตล์ Minimal เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพื้น ผนัง ตลอดจนหลังคา เพราะล้วนเป็นองค์ประกอบเส้นสายหลักของการออกแบบบ้านที่สำคัญ อย่างเช่น การใช้คานปูหนาพิเศษ ที่ช่วยให้พื้นที่โล่งของบ้านยาวต่อเนื่องพิเศษกว่าบ้านธรรมดาทั่วไป หรืออย่างกระเบื้องหลังคา ตราช้าง รุ่น Neustile กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแบบเรียบ เส้นสายคมกริบ ช่วยทำให้รูปลักษณ์บ้านดูทันสมัยตามแบบฉบับ Less is More ที่เน้นความงามที่เกิดจากความเรียบง่าย ด้วยรูปแบบเฉพาะของกระเบื้องหลังคาที่ผสานให้ผืนหลังคาดูเรียบบางขึ้น ทำให้บ้านสวยเฉียบในสไตล์ Modern Minimal ได้อย่างชัดเจน และโดดเด่นเป็นพิเศษ

เพราะทุกรายละเอียดเส้นสาย เป็นที่มาของงานแบบ Minimal ที่แทรกซึมในทุกอณูแนวคิดและเนื้อในของงานออกแบบ วัสดุและเส้นสายจึงมีอิทธิพลสำคัญ ที่สร้างความรู้สึกทันสมัย เท่ ขรึม และแตกต่าง นักออกแบบที่ต้องการสร้างสรรค์ ความน้อยŽ อาจต้อง คิดเยอะŽ กว่าเดิมก็เป็นได้ หลังคา ตราช้าง รุ่น Neustile ขั้นสุด...ของดีไซน์ เท่ เรียบ คมทุกรายละเอียด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ trachang.co.th/neustile

[Advertorial]

5 ขั้นตอนจัดการคราบน้ำบนเพดาน ให้กลับมาแจ่มแจ๋วเหมือนใหม่

5 ขั้นตอนจัดการคราบน้ำบนเพดาน ให้กลับมาแจ่มแจ๋วเหมือนใหม่

รู้ไหม ? 13 เรื่องที่นักออกแบบดูเมื่อเข้าไปในบ้านของคุณมีอะไรบ้าง

รู้ไหม ? 13 เรื่องที่นักออกแบบดูเมื่อเข้าไปในบ้านของคุณมีอะไรบ้าง

6 สิ่งชำรุดภายในบ้านที่ต้องซ่อมก่อนสายเกินไป

6 สิ่งชำรุดภายในบ้านที่ต้องซ่อมก่อนสายเกินไป

เมื่อน้ำท่วม เฟอร์นิเจอร์แบบไหนที่ไปก่อน

เมื่อน้ำท่วม เฟอร์นิเจอร์แบบไหนที่ไปก่อน

9 เรื่องฮวงจุ้ยควร-ไม่ควรทำ สำหรับปรับเปลี่ยนห้องนอน

9 เรื่องฮวงจุ้ยควร-ไม่ควรทำ สำหรับปรับเปลี่ยนห้องนอน

เปิด "ออฟฟิศเชน ธนา" กับ 4 เคล็ดลับความรวย เฮงเป็น 100 ล้าน image

เปิด "ออฟฟิศเชน ธนา" กับ 4 เคล็ดลับความรวย เฮงเป็น 100 ล้าน

7 นิสัยช่วยดูแลพรมให้สะอาดใหม่เสมอ

7 นิสัยช่วยดูแลพรมให้สะอาดใหม่เสมอ

กำจัดขนติดเสื้อขาว จากมอมแมม กลับมาแจ่มว้าวแบบ 0 บาท image

กำจัดขนติดเสื้อขาว จากมอมแมม กลับมาแจ่มว้าวแบบ 0 บาท

สีอื่นหลบไป รู้ไหม? สีเหลืองกำลังกลับมาฮิตเรื่องแต่งบ้าน

สีอื่นหลบไป รู้ไหม? สีเหลืองกำลังกลับมาฮิตเรื่องแต่งบ้าน

5 วิธีกำจัดแมลงวัน แขกไม่ได้รับเชิญ ที่แสนน่ารำคาญ

5 วิธีกำจัดแมลงวัน แขกไม่ได้รับเชิญ ที่แสนน่ารำคาญ

10 สิ่งที่ควรโยนทิ้งออกนอกบ้าน image

10 สิ่งที่ควรโยนทิ้งออกนอกบ้าน

ใช้พื้นที่สวนให้เป็นประโยชน์ด้วย "กบคอนโด" image

ใช้พื้นที่สวนให้เป็นประโยชน์ด้วย "กบคอนโด"

Home Decor งานจัดถาด ดอกไม้ แจกัน เชิงเทียน Romantic Vintage image

Home Decor งานจัดถาด ดอกไม้ แจกัน เชิงเทียน Romantic Vintage

อย่าปล่อยให้ "หลังตู้" ว่างเปล่า หนึ่งไอเดียตกแต่งบ้านให้แตกต่าง

อย่าปล่อยให้ "หลังตู้" ว่างเปล่า หนึ่งไอเดียตกแต่งบ้านให้แตกต่าง

DIY by น้องปลาดาว #99 : ระบายความร้อนในบ้าน ด้วยพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์ image

DIY by น้องปลาดาว #99 : ระบายความร้อนในบ้าน ด้วยพัดลมพลังงานแสงอาทิตย์

ชวนปลูกรั้วต้นไม้ ให้บ้านสวยเย็น ด้วยงบถูกสุดๆ ค่ะ image

ชวนปลูกรั้วต้นไม้ ให้บ้านสวยเย็น ด้วยงบถูกสุดๆ ค่ะ

อย่าเพิ่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ายังไม่รู้ 4 ข้อนี้!

อย่าเพิ่งซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้ายังไม่รู้ 4 ข้อนี้!

5 ทำเลบ้านคนดัง  อยู่แล้วรวย สวยแล้วดังปีระกา

5 ทำเลบ้านคนดัง อยู่แล้วรวย สวยแล้วดังปีระกา

ช็อปของเก่าเก๋าที่ 2 ตลาดข้างวัดสวนแก้ว image

ช็อปของเก่าเก๋าที่ 2 ตลาดข้างวัดสวนแก้ว

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ตากผ้าให้แห้งแม้ไม้แขวนเสื้อไม่มีตะขอ image

พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ตากผ้าให้แห้งแม้ไม้แขวนเสื้อไม่มีตะขอ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ส่งให้เพื่อนหลายคนใส่ “,” (ส่งพร้อมกันมากสุด 50 อีเมล์)

ส่งอีเมล์