:keyword:

แท็ก

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยแจก "แบบบ้านสานฝันฯ" 14 แบบฟรี ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้าน

กระทรวงมหาดไทยแจก "แบบบ้านสานฝันฯ" 14 แบบฟรี ราคาเริ่มต้นไม่ถึง 1 ล้าน

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ “โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2559” ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข”