:keyword:

แท็ก

กลาสเฮาส์

เนรมิตโกดังร้าง เป็นโฮสเทลสไตล์ลอฟท์

เนรมิตโกดังร้าง เป็นโฮสเทลสไตล์ลอฟท์

โครงสร้างเก่าของอาคารนี้เป็นแวร์เฮาส์ลักษณะเป็นโกดังเก่าสูง 2 ชั้น ก่อนจะถูกนำมาแปลงโฉมใหม่ให้มีสีสันอีกครั้ง