:keyword:

แท็ก

การจอดรถ

5 เรื่องระมัดระวังให้หนัก ถ้าไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้าน

5 เรื่องระมัดระวังให้หนัก ถ้าไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้าน

แม้ว่าเราจะใช้เวลาอันแสนสุขอยู่ในบ้านของเรา แต่จะดีไม่น้อยถ้าบ้านใกล้เรือนเคียงหรือเพื่อนบ้านของเราเป็นมิตร รักใคร่