:keyword:

แท็ก

การจัดตู้เย็น

เคล็ดลับจัด “ตู้เย็น” ให้ถูกวิธี ของกินดีๆ จะอยู่กับเรานานขึ้น

เคล็ดลับจัด “ตู้เย็น” ให้ถูกวิธี ของกินดีๆ จะอยู่กับเรานานขึ้น

โดยปกติเมื่อเราซื้อตู้เย็นเข้าบ้าน เราคงพอจะทราบอยู่แล้วว่าจะต้องวางของแห้ง ของสด น้ำดื่ม ไว้ตรงส่วนไหนของตู้เย็น