:keyword:

แท็ก

การดูแลรักษาเฟอร์นิเจอร์

ดูแล “เฟอร์นิเจอร์” อย่างไร ให้รอดตายในหน้าร้อน

ดูแล “เฟอร์นิเจอร์” อย่างไร ให้รอดตายในหน้าร้อน

อุณหภูมิที่สูงขึ้นจนทำให้แม้แต่เราเองก็ยังรู้สึกเพลีย บางคนอาจป่วย เป็นไข้เพราะอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน นับประสาอะไรกับสิ่งของต่างๆ