:keyword:

แท็ก

การตกแต่งบ้านสไตล์ญ๊่ปุ่น

7 “ฮวงจุ้ย” ทีเด็ด เก็บตกจากการตกแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่น

7 “ฮวงจุ้ย” ทีเด็ด เก็บตกจากการตกแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่น

ไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยเท่านั้นที่สนใจเรื่อง “ฮวงจุ้ย” คนญี่ปุ่นเองก็ใส่ใจและให้ความสำคัญเรื่องฮวงจุ้ยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกับเรื่องการจัดบ้าน