:keyword:

แท็ก

การปลูกบ้าน

บ้านในฝันของ “คลาวเดีย จักรพันธุ์” ร่วมสมัยแบบผสมผสาน

บ้านในฝันของ “คลาวเดีย จักรพันธุ์” ร่วมสมัยแบบผสมผสาน

สำหรับสาวคลาวเดีย จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เธอกลับเลือก “คอนโดมิเนียม” ให้เป็นบ้านสำหรับเธอมากกว่า เพราะปลอดภัยตลอด 24 ชม.