:keyword:

แท็ก

การออกแบบหลังคา

เลือกหลังคาให้เหมาะสมกับแบบบ้าน สร้างสไตล์ความเป็นคุณได้อย่างชัดเจน

เลือกหลังคาให้เหมาะสมกับแบบบ้าน สร้างสไตล์ความเป็นคุณได้อย่างชัดเจน

การออกแบบหลังคาในอดีต.. อาจมีเป้าหมายเพียงแค่เพื่อช่วยบังลมกันฝนและกันแสงแดด ไม่ให้เข้ามาภายในบ้านเพียงเท่านั้น แต่เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การพัฒนาทางสถาปัตยกรรมก็เปลี่ยนตามไปด้วย สไตล์การตกแต่งบ้านจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่รูปแบบของตัวบ้านเท่านั้น