:keyword:

แท็ก

การออกแบบห้องนอน

ตกแต่ง “บ้าน” แบบไทย ไทย ใครว่าทันสมัยไม่ได้

ตกแต่ง “บ้าน” แบบไทย ไทย ใครว่าทันสมัยไม่ได้

บางคนอาจรู้สึกว่าการออกแบบและตกแต่งบ้านด้วยวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ข้าวของเครื่องใช้แบบไทยๆ จะทำให้บ้าน คอนโดมิเนียม หรือที่พักของเราดูล้าสมัย

ตกแต่งห้องนอนให้มีชีวิต ตามวิถีชนเผ่าอะบอริจิน

ตกแต่งห้องนอนให้มีชีวิต ตามวิถีชนเผ่าอะบอริจิน

“เชื่อกันว่าชาวอะบอริจิน(Aboriginal) ตั้งถิ่นฐานในทวีปออสเตรเลียเมื่อห้าพันกว่าปีก่อนจึงมีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและนับถือเป็นเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์