:keyword:

แท็ก

กำจัดแมงมุม

กำจัด  “แมงมุม” อย่างไร ไม่ให้กวนใจ และทำให้เราเจ็บปวด

กำจัด “แมงมุม” อย่างไร ไม่ให้กวนใจ และทำให้เราเจ็บปวด

ข่าวคราวเรื่องพบแมงมุมพิษ หรือ “แมงมุมสันโดษเมดิเตอร์เรเนียน” (Loxosceles rufescens) ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก