:keyword:

แท็ก

ก๊อกไวน์

7 ประโยชน์ใหม่จากของใกล้ทิ้ง น่า “ทึ่ง” เพราะคิดไม่ถึงว่าทำได้

7 ประโยชน์ใหม่จากของใกล้ทิ้ง น่า “ทึ่ง” เพราะคิดไม่ถึงว่าทำได้

ของชิ้นเล็กชิ้นน้อยใน “บ้าน” หลายๆ ชิ้น เรามักมองไม่เห็นประโยชน์ของมัน โดยเฉพาะเมื่อใช้เสร็จแล้วก็มักคิดว่าคงต้องโยนทิ้งถังขยะไป