:keyword:

แท็ก

ขึ้นฉ่าย

6 พืชผักสมุนไพร โตและกินได้ทันใจ เพียงแค่ “ตัด ปัก”

6 พืชผักสมุนไพร โตและกินได้ทันใจ เพียงแค่ “ตัด ปัก”

ใครๆ ก็รู้ว่าผัก หรือสมุนไพรเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับร่างกาย พืชบางชนิดอาจมีขั้นตอนการปลูก และใช้เวลาในการเติบโตนานกว่าเราจะได้ทานใบ