:keyword:

แท็ก

ความชื้น

10 ปัญหาความชื้นใน “บ้าน” ที่ทุกคนควรรู้

10 ปัญหาความชื้นใน “บ้าน” ที่ทุกคนควรรู้

ความชื้นในอากาศ เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนมองข้าม แต่ในความเป็นจริงแล้ว สภาพอากาศที่มีความชื้นมากเกินไป หรือน้อยเกินไป