:keyword:

แท็ก

คาน

รอยร้าวลักษณะไหนอันตราย ควรย้ายบ้านทันที

รอยร้าวลักษณะไหนอันตราย ควรย้ายบ้านทันที

หากสังเกตอย่างละเอียดจะพบว่าบ้านหรืออาคารมักมีรอยร้าวเกิดขึ้นเสมอ แต่รอยร้าวลักษณะใดที่ส่อถึงความอันตรายในแบบเร่งด่วน

3 จุดห้ามวาง "โต๊ะเก็บเงิน" ฮวงจุ้ยเลวร้าย วางตรงนั้นมีหวังไม่รวย

3 จุดห้ามวาง "โต๊ะเก็บเงิน" ฮวงจุ้ยเลวร้าย วางตรงนั้นมีหวังไม่รวย

บ้านหรือร้านค้าตำแหน่งของโต๊ะเก็บเงินถือเป็นมุมแห่งทรัพย์ ดังนั้นการเลือกที่ตั้งหรือที่วางโต๊ะเก็บเงินในบ้าน ร้านค้าจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรใส่ใจ