:keyword:

แท็ก

คาร์ซีท

10 สิ่งสกปรกไม่แพ้ที่นั่งชักโครก

10 สิ่งสกปรกไม่แพ้ที่นั่งชักโครก

ใคร ๆ ก็มักรังเกียจโถชักโครกว่ามันเป็นสิ่งที่แสนจะสกปรก บางคนไม่กล้าแม้แต่จะเอามือไปจับ จะนั่งทำธุระสักทีต้องเอากระดาษทิชชูมาเช็ดมาปูก่อน