:keyword:

แท็ก

ค่าส่วนกลาง

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

เมื่อได้ทำการซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียมแล้ว ผู้ซื้อบ้าน ทาวน์โฮม หรือคอนโดมิเนียม มีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนกลางซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เจ้าของร่วมทุกคนต้องปฏิบัติ

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

รู้เท่าทันเงินที่ต้องเสีย "ค่าส่วนกลาง" เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของการพักอาศัย