:keyword:

แท็ก

จัดหิ้งพระ

สงกรานต์นี้ ชวนเช็คการตั้งโต๊ะหมู่บูชาใหม่ จัดอย่างไรให้เหมาะสม

สงกรานต์นี้ ชวนเช็คการตั้งโต๊ะหมู่บูชาใหม่ จัดอย่างไรให้เหมาะสม

ช่วงวันสงกรานต์ บางบ้านถือเป็นโอกาสทำความสะอาดและการสรงน้ำพระพุทธรูป หิ้งพระบูชา โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต

10 ทริคจัดหิ้งพระในบ้านอย่างไรให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของ

10 ทริคจัดหิ้งพระในบ้านอย่างไรให้เป็นสิริมงคลกับเจ้าของ

บ้านแต่ละหลังย่อมมีหิ้งพระ หรือมากกว่านั้นอาจจะมีหิ้งเทพ หิ้งรูปบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ แต่ก็ยังพบปัญหาว่าหลายคนไม่ทราบว่าควรจัดวาง