:keyword:

แท็ก

ฉากกั้นห้อง

ไอเดียแต่งบ้าน ด้วยฉากกั้นห้อง ผนังไม่ต้องก็ได้

ไอเดียแต่งบ้าน ด้วยฉากกั้นห้อง ผนังไม่ต้องก็ได้

ต้องการสร้างพื้นที่ส่วนตัว หรือจัดสัดส่วนให้กับห้อง เราใช้เพียงฉากกั้นห้องก็ช่วยได้