:keyword:

แท็ก

ช่าง

ข้อควรรู้ก่อนเริ่มต่อเติมบ้านให้ปลอดภัย

ข้อควรรู้ก่อนเริ่มต่อเติมบ้านให้ปลอดภัย

การตัดสินใจต่อเติมบ้านถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีความรู้ในด้านนี้เท่าใดนัก การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ทุบ รื้อและเสริมต่อใหม่ด้วยความคิดตัวเองเพียงอย่างเดียว โดยไม่เข้าใจถึงระบบโครงสร้างของตัวบ้านก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาได้

สุดยอดไอเดีย ! สร้างบ้านหลังที่สอง ด้วยของเหลือจากบ้านหลังแรก

สุดยอดไอเดีย ! สร้างบ้านหลังที่สอง ด้วยของเหลือจากบ้านหลังแรก

วัสดุ อุปกรณ์เหลือๆ จากบ้านหลังแรก เก็บไว้จนสร้างบ้านรับรองแขกได้อีกหลัง เวิร์คสุดๆ