:keyword:

แท็ก

ดอกหญ้าไม้

เลือก "ดอกไม้ "สื่อความหมายเพื่อ "คนที่เรารัก"

เลือก "ดอกไม้ "สื่อความหมายเพื่อ "คนที่เรารัก"

ดอกไม้แต่ละดอก บอกความหมายที่แตกต่างกัน เลือกดอกไม้ที่ใช่ ให้กับคนที่ชอบ แบบนี้ก็โดนสิคะ