:keyword:

แท็ก

ตะขอ

ม่านกั้นแอร์ ทำเองได้ไม่ยาก งบประมาณไม่เยอะ

ม่านกั้นแอร์ ทำเองได้ไม่ยาก งบประมาณไม่เยอะ

แม้ช่วงนี้สายฝนจะเริ่มโปรยปรายลงมาแล้ว แต่อากาศโดยรวมก็ยังถือว่าร้อนอบอ้าว บ้านหลายหลังยังต้องเปิดแอร์และติดแอร์