:keyword:

แท็ก

ตำแหน่งประตูบ้าน

ตำแหน่งประตูบ้าน แห่งโชคลาภ

ตำแหน่งประตูบ้าน แห่งโชคลาภ

คำว่า “ประตูบ้าน” ในศาสตร์ฮวงจุ้ยจะหมายถึงประตูใหญ่หรือประตูหน้าบ้านของตัวบ้าน หรือสำนักงานที่ใช้เป็นทางสัญจรเข้าออกในแต่ละวัน