:keyword:

แท็ก

ถั่วงอก

ปลูก “ถั่วงอก” (ขวด) กินเอง (เหมาะมากกับชาวคอนโด)

ปลูก “ถั่วงอก” (ขวด) กินเอง (เหมาะมากกับชาวคอนโด)

ถั่วงอกเป็นพืชผักที่คุณแม่บ้านสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู รวมถึงยังนิยมใช้เป็นของแกล้มกับเมนูต่างๆ ได้อีกด้วย