:keyword:

แท็ก

ทางสามแพร่ง

บ้านตั้งอยู่ตรง"ทางสามแพร่ง" ไม่ใช่จะเจอเรื่องร้ายเสมอไป

บ้านตั้งอยู่ตรง"ทางสามแพร่ง" ไม่ใช่จะเจอเรื่องร้ายเสมอไป

ตามความเชื่อหากบ้าน อาคาร ร้านค้าไหนอยู่ตรงทางสามแพร่งจะมีแต่เรื่องราวร้ายๆ เกิดขึ้นกับบ้าน หรือคนในครอบครัวนั้น