:keyword:

แท็ก

ที่ให้น้ำต้นไม้แบบอัตโนมัติ

ใครให้น้ำต้นไม้แบบขวดปักดิน มาอัพเกรดวิธีปักกันดีกว่า

ใครให้น้ำต้นไม้แบบขวดปักดิน มาอัพเกรดวิธีปักกันดีกว่า

จากประสบการณ์ของคนไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้บ่อยๆ วิธีหนึ่งที่นิยมทำคือเอาขวดใส่น้ำ แล้วปักไว้โคนต้นไม้ รอให้ต้นไม้ดูดเอาเอง