:keyword:

แท็ก

นิติบุคคล

เพดานคอนโดน้ำรั่วเกิดจากอะไร และใครต้องรับผิดชอบ ?

เพดานคอนโดน้ำรั่วเกิดจากอะไร และใครต้องรับผิดชอบ ?

กลายเป็นข่าวที่แชร์กันมากมายเมื่อผู้เช่ารายหนึ่งเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมราคาหลายล้าน แต่ต้องทนกับปัญหาน้ำรั่วจากเพดานแบบซ้ำซาก

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

“ค่าส่วนกลางล่วงหน้า” บริการอะไรบ้างที่สามารถเรียกเก็บได้หรือไม่ได้

รู้เท่าทันเงินที่ต้องเสีย "ค่าส่วนกลาง" เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงของการพักอาศัย