:keyword:

แท็ก

น้ำท่วมบ้าน

อยู่ในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อน้ำท่วมฉับพลัน

อยู่ในบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อน้ำท่วมฉับพลัน

ไม่พูดถึงคงไม่ได้เพราะตลอดระยะเวลาในช่วงนี้และอีกหลายๆ พื้นที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วม ยิ่งวันไหนฝนเทลงมาอย่างหนั