:keyword:

แท็ก

บรรยากาศของบ้าน

รักบ้าน รักษ์โลก ..กับวิธีอยู่บ้านให้ทำลายธรรมชาติน้อยที่สุด

รักบ้าน รักษ์โลก ..กับวิธีอยู่บ้านให้ทำลายธรรมชาติน้อยที่สุด

เมื่อบ้านคือ สถานที่อันปลอดภัยและเหมาะสำหรับการพักอาศัยของเรา บรรยากาศของบ้านที่ดีจึงควรโอบล้อมอยู่ด้วยอากาศที่บริสุทธิ์ ธรรมชาติอันร่มรื่นและความเขียวครึ้มของต้นไม้ใหญ่ที่จะช่วยบดบังแสงแดด เพิ่มออกซิเจนและช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ให้ปอดของเพื่อนๆ ได้รับแต่ความชุ่มช่ำเข้าไปในทุกอณู เพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัวทุกๆ คน