:keyword:

แท็ก

บ่อ

Slow Life] อยู่บ้านจัดสรร กับความฝันในการปลูกอาหารกินเอง EP.2 [iHEREGO]

Slow Life] อยู่บ้านจัดสรร กับความฝันในการปลูกอาหารกินเอง EP.2 [iHEREGO]

ชีวิตแบบ Slow life สำหรับคนแต่ละคนอาจให้ความหมายแตกต่างกัน แต่สำหรับการมีบ้านจัดสรรและปลูกพืชผักไว้ทานเองก็นับเป็นเรื่องดีที่น่าเลียนแบบ