:keyword:

แท็ก

ปลกต้นไม้

เปิดบ้านพาชมดอกไม้ และผักสวนครัว

เปิดบ้านพาชมดอกไม้ และผักสวนครัว

เปิดสวนคนรักผัก รักดอกไม้ ไว้เป็นแบบอย่างสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้ หากมีพื้นที่ๆ บ้านหรือคอนโดมิเนียมจะลองจัดสรรแล้วนำไปปลูกไว้เก็บกินหรือชื่นชม