:keyword:

แท็ก

ปลายฤดูฝน

ซ่อมบ้าน ปิดท้ายปลายฤดูฝน

ซ่อมบ้าน ปิดท้ายปลายฤดูฝน

หน้าฝนกำลังจะผ่านไป ลองมาสำรวจดูบ้านว่าเกิดความเสียหายอะไรบ้าง แล้วเริ่มซ่อมแซมให้บ้านน่าอยู่รับลมหนาวกันดีกว่า