:keyword:

แท็ก

ปลูกไม้มงคล

รู้ไหม ? วันไหนเราควรปลูกไม้มงคลในบ้าน

รู้ไหม ? วันไหนเราควรปลูกไม้มงคลในบ้าน

สำหรับผู้ที่มีความเชื่อเรื่อง “ไม้มงคล” อาจสงสัยว่า เมื่อเราซื้อไม้มงคลมาแล้ว เราควรจะปลูกไม้มงคลเหล่านั้นวันไหน บ้าน ครอบครัว ชีวิต การงาน ความรักของเราจะได้รุ่งๆ