:keyword:

แท็ก

ปัญหาเรื่องบ้านที่มาพร้อมหน้าฝน

5 ปัญหาเรื่องบ้านที่มาพร้อมหน้าฝน

5 ปัญหาเรื่องบ้านที่มาพร้อมหน้าฝน

ช่วงหน้าร้อนปัญหาเรื่อง “บ้าน” ก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ในหน้าร้อนที่ฝนไม่ตก เราอาจไม่ได้เห็นปัญหาเรื่องอื่นๆ ของบ้าน