:keyword:

แท็ก

ผัก

ผัก 7 ชนิด โตใหม่ได้ แค่ใช้ “น้ำ”

ผัก 7 ชนิด โตใหม่ได้ แค่ใช้ “น้ำ”

ไม่เชื่อก็คงต้องเชื่อว่ามีผักที่เราใช้กิน ประกอบอาหารหลายชนิด สามารถกลับมาโตใหม่ได้แค่คุณมี “น้ำ”

6 พืชผักสมุนไพร โตและกินได้ทันใจ เพียงแค่ “ตัด ปัก”

6 พืชผักสมุนไพร โตและกินได้ทันใจ เพียงแค่ “ตัด ปัก”

ใครๆ ก็รู้ว่าผัก หรือสมุนไพรเป็นอาหารที่มีประโยชน์สำหรับร่างกาย พืชบางชนิดอาจมีขั้นตอนการปลูก และใช้เวลาในการเติบโตนานกว่าเราจะได้ทานใบ