:keyword:

แท็ก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"เป็นรูปที่มีทุกบ้าน" รวมรูปพ่อหลวงจากบ้านดารา และเหล่าคนดัง

"เป็นรูปที่มีทุกบ้าน" รวมรูปพ่อหลวงจากบ้านดารา และเหล่าคนดัง

การแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพิลอดุลยเดชของพสกนิกรชาวไทยนั้นสามารถทำได้หลากหลาย

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน 15 รูปชุด รัชสมัยแห่งพระองค์ จากช่างภาพหนองกี่ บุรีรัมย์

เป็นรูปที่มีทุกบ้าน 15 รูปชุด รัชสมัยแห่งพระองค์ จากช่างภาพหนองกี่ บุรีรัมย์

เมื่อคราวที่เราได้ฟังเพลง “รูปที่มีทุกบ้าน” เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บ้านเลขที่ 1 หมู่ 5 บ้านพักส่วนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นต้นแบบของความเรียบง่าย หนึ่งในตัวอย่างที่คนไทยเห็นได้อย่างชัดเจนคือบ้านพักที่ประทับในโครงการชั่งหัวมัน