:keyword:

แท็ก

พระราชวังดุสิต

ย้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมพระราชวังในสมัยรัชกาลที่ 5

ย้อนเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมพระราชวังในสมัยรัชกาลที่ 5

สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสมัยที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมาย ตั้งแต่มีการขยายตัวของกรุงเทพฯ ไปทางด้านทิศเหนือ พร้อมทั้งตัดถนน