:keyword:

แท็ก

พันธุ์ไม้ประดับ

ไอเดียจัดสวน "สับปะรดสี” พันธุ์ไม้ทนแดด ร้อนแค่ไหนสับปะรดสีทนได้

ไอเดียจัดสวน "สับปะรดสี” พันธุ์ไม้ทนแดด ร้อนแค่ไหนสับปะรดสีทนได้

พันธุ์ไม้ประดับในสวนที่บ้านมีหลากหลายขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้สอย และความชอบ “สับปะรดสี” เป็นพันธุ์ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยม