:keyword:

แท็ก

ฟอร์เก็ตมีน็อต

Forget Me Not ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรัก

Forget Me Not ดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรัก

forget me not (ฟอร์เก็ตมีน็อต) ดอกไม้สีสวย ความหมายดี ที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งรักโรแมนติก หากจะเลือกปลูกดอกไม้ หรือหาดอกไม้ไว้มอบให้คนที่รักเพื่อแทนความรู้สึกดี ๆ คุณก็คงจะเลือกดอกไม้ที่มีชื่อไพเราะ มีความหมายดี และสีสวยเป็นแน่ ซึ่งหนึ่งในบรรดาดอกไม้ที่สุดแสนจะโรแมนติกอย่าง ดอก Forget Me Not (ฟอร์เก็ตมีน็อต) ที่มีขนาดเล็กกระจุ๋มกระจิ๋ม และมีสีฟ้าสดใสนั้น ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่หลายคนนิยมนำไปมอบให้กับคนที่รัก