:keyword:

แท็ก

ภาพพิมพ์

3 ชิ้นที่ทำให้ “บ้าน” คุณรก โดยที่คุณไม่เคยรู้ตัว

3 ชิ้นที่ทำให้ “บ้าน” คุณรก โดยที่คุณไม่เคยรู้ตัว

หากลองนั่งนึกดีๆ ของใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ข้าวของต่างๆ ที่มีนั้น เรามักจะซื้อและเก็บไว้จนเกินความจำเป็นเสมอ หากแต่ที่ “บ้าน”