:keyword:

แท็ก

มรดกโลกของจีน

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน

บ้านดินชาวแคะ มรดกโลกของจีน (Hakka Round house) กระจายตัวอยู่ในมณฑลฝูเจี้ยน (Fujian) เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็น “มรดกโลก”