:keyword:

แท็ก

มอส

รู้จัก Kokedama สวนสไตล์ญี่ปุ่น เหมาะมากสำหรับคนบ้านเล็กจิ๋ว

รู้จัก Kokedama สวนสไตล์ญี่ปุ่น เหมาะมากสำหรับคนบ้านเล็กจิ๋ว

ญี่ปุ่นมีสไตล์การจัดบ้าน จัดสวนที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งยังสอดคล้องกับวิถีชีวิต พื้นที่ๆ จำกัด และ Kokedama