:keyword:

แท็ก

มือใหม่หัดปลูก

ปลูกผักสายไหน สำหรับมือใหม่หัดปลูก

ปลูกผักสายไหน สำหรับมือใหม่หัดปลูก

นอกเหนือจากการเลือกว่าเราจะปลูกผักชนิดไหนแล้ว มือใหม่หัดปลูกก็ควรจะเลือกให้ถูกว่าเราจะปลูกผักนั้นด้วยวิธีไหน