:keyword:

แท็ก

ม้านั่งแขวนจักรยาน

DIY : ม้านั่งแขวนจักรยาน industrial style

DIY : ม้านั่งแขวนจักรยาน industrial style

กิจกรรมการขี่จักรยานได้รับความนิยมต่อเนื่อง ทำให้บ้านหลายๆ หลังเริ่มมีจักรยานไว้ในบ้าน บางคนก็วางจอดไว้บนพื้นปกติ แต่สำหรับบ้านบางหลังเลือกทำที่แขวนรถจักรยานติดผนัง