:keyword:

แท็ก

ยาฆ่าแมลง

10 ของอันตรายในบ้านที่คาดไม่ถึง

10 ของอันตรายในบ้านที่คาดไม่ถึง

ทุกๆ วันที่เราใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน มีข้าวของเครื่องใช้มากมายที่เราต้องสัมผัส ใกล้ชิด ฯลฯ โดยที่เราเองอาจมองข้ามสารพิษ