:keyword:

แท็ก

ย้ายต้นไม้

7 ขั้นตอนถอนต้นไม้โดยไม่ให้ต้นไม้ตาย

7 ขั้นตอนถอนต้นไม้โดยไม่ให้ต้นไม้ตาย

ในการตกแต่งจัดสวน บางครั้งเรามีความจำเป็นต้องย้ายตำแหน่งต้นไม้บางต้นในสวน โดยเฉพาะต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้ตัวบ้านมากเกินไป