:keyword:

แท็ก

รดน้ำดำหัว

8 วิธีทำความสะอาดหิ้งพระและพระพุทธรูปวันสงกรานต์

8 วิธีทำความสะอาดหิ้งพระและพระพุทธรูปวันสงกรานต์

สิ่งหนึ่งที่เราชาวพุทธนิยมทำกันในช่วงวันสงกรานต์นอกจากการสาดน้ำสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ไปวัดทำบุญ