:keyword:

แท็ก

รองเท้าเปียกฝน

“รองเท้าหนังเปียก” ทำอย่างไรให้แห้งใส่ได้แบบทันใจ

“รองเท้าหนังเปียก” ทำอย่างไรให้แห้งใส่ได้แบบทันใจ

ฝนตกทุกๆ วันแบบนี้ นอกจากจะชวนป่วยแล้ว อีกปัญหาสำคัญคือ “เปียก” โดยเฉพาะพวกเสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบกับเรา