:keyword:

แท็ก

ระบบน้ำสวนหย่อม

ระบบน้ำสวนหย่อมทำเอง

ระบบน้ำสวนหย่อมทำเอง

แม้ช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยๆ จนสนามหญ้าที่บ้านไม่ต้องพึ่งพาระบบน้ำสวนหย่อม แต่บางครั้งในตอนที่ฝนฟ้าหายหน้าไป เราเรียนรู้เรื่องระบบน้ำสวนหย่อม